Linki

Biegowe Wyzwanie
https://biegowewyzwanie.pl/kontakt/

link do skypa Fundacji
https://join.skype.com/invite/ntc0UbEMinCm

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości
ms.gov.pl/

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
www.rownetraktowanie.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl/

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy- Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl/politykaspoleczna/

Urząd Dzielnicy Praga Południe
www.pragapld.waw.pl/

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom