Pracownicy

Krystyna Żytecka

Założyciel i Prezes Fundacji

Stypendystka Fundacji Ashoka USA - światowej organizacji wspierającej osoby, które wprowadzają przełomowe rozwiązania palących problemów społecznych.
W 2006 roku otrzymała nagrodę Małego Nobla, za swój wkład w walkę o godziwe życie dla ofiar przemocy w rodzinie, jak i innych osób pokrzywdzonych przez los.
Jest zastępcą przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego decyzją Prezydenta m.st. Warszawy oraz Członkiem Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego w Radzie Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami doznającymi przemocy.

 


Magdalena Iczałow

psycholog, terapeuta tsr, seksuolog

Certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy. Ukończyła Wydział Psychologii o specjalności Psychologia Sądowo-Penitencjarna oraz Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Odbyła staże w licznych placówkach m.in.:

- Ogólnopolskim Pogotowiu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”;

- Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. W. Orłowicza CMKP;

- Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Ząbki, odział zamknięty ogólno-psychiatryczny III AB.

Brała udział w licznych konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz warsztatach z zakresu seksuologii czy przemocy domowej.

Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej st. I i st. II. Ukończyła szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, osobami będącymi w kryzysie oraz osobami, rodzinami zmagającymi się z chorobami psychicznymi. Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, pierwszy kontakt z osobami uwikłanymi w przemoc oraz warsztatową grupę wsparcia. 

Jest również kuratorem sądowym w sekcji karnej.


Magdalena Lachowska

Logopeda

Absolwentka Studiów na Kierunku pedagogika specjalna w zakresie logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ukończyła Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu na Uniwersytecie Gdańskim.
Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
W Fundacji prowadzi zajęcia dla kobiet ofiar przemocy domowej w zakresie "Emisji i higieny głosu".


Jarosław Dądalski

Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wykształcenie Wyższe ukończył - Wyższą Szkołę informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wydział Administracji i Zarządzania, na kierunku Administracji, w specjalności Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, magister. Pracuje jako Policjant w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym, Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Wyróżniony Kryształowym Sercem Europejskiej Unii Kobiet. Brał udział w kampanii Dzień Białej Wstążki "Stop przemocy wobec kobiet". Umiejętności - zaświadczenie za udział w szkoleniu i warsztatach „przemoc niejedno ma imię”, zaświadczenie z uczestnictwa w szkoleniu skierowanym dla profesjonalistów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „JAK PRACOWAĆ ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY WEDŁUG MODELU Z DULUTH”, szkolenie z zakresu „zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie: Cyberprzemoc”, szkolenie z zakresu „zwalczania agresji”, zaświadczenie o ukończeniu "STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE".


Rafał Kornatowski

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Uczestnik prestiżowego kursu prawnego organizowanego przez Uniwersytet Stanford w Kalifornii. Współpracował przy projektach obsługi prawnej klientów zarówno polskich jak i zagranicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w cenionych kancelariach adwokackich, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w jednostkach samorządowych m. st. Warszawy. Ponadto w swojej praktyce specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu spraw związanych z przemocą domową.


Przemysław Wasilewski

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po zakończeniu studiów odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, której uwieńczeniem był zdany egzamin adwokacki. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, pracując przy obsłudze prawnej klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się m. in. sprawami cywilnymi, rodzinnymi i karnymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przemocy w rodzinie, przestępstw zgwałcenia, znęcania, uchylania się od alimentów, gróźb karalnych.


copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom