Emisja głosu

Zajęcia prowadzone w ramach "Emisji głosu" to autorski program Fundacji.

'Emisja głosu' jest procesem wytwarzania głosu i wyprowadzania go na zewnątrz. Zajęcia te mają posłużyć nauce prawidłowego oddychania przeponą (co sprawia, iż łatwiej jest np. wypowiadać dłuższe zdania), uruchomieniu rezonansu głosowego (dzięki któremu krtań pracuje swobodniej, bez nadmiernego napięcia), właściwej artykulacji oraz utrzymywaniu prawidłowej postawy podczas mówienia.
W ramach zajęć z grupą realizowana są następujące działania:
nauka prawidłowego, głębokiego oddychania przeponowego – ćwiczenia polegające na pozbyciu się złych nawyków oddechowych, opanowaniu emocji podczas wypowiedzi oraz kontroli prawidłowej postawy ciała;
praca nad uruchomieniem rezonatorów głosowych (jama ustna, gardło, jama nosowa, zatoki przynosowe);
ćwiczenia artykulacyjne, poprawiające sprawność aparatu wymowy;
nauka umiejętności rozluźniania mięśni. Nauka technik relaksacyjnych, polegających na rozluźnieniu ciała
ze szczególnym uwzględnieniem czoła, szczęk, gardła, języka, ramion, dołu brzucha;
nauka świadomego oddychania - technika polegająca na świadomym regulowaniu i pogłębianiu tzw. „zamkniętego oddechu”, wynikającego z lęku lub stresu;
ćwiczenia relaksacyjne polegające na wyciszeniu się i uspokojeniu, prowadzące do umożliwienia ciału oddychania w jego własnym rytmie;
ćwiczenia na pozbycie się tzw. „ściśniętego gardła”.

Warsztaty te są swoistego rodzaju terapią głosem. Służą wypracowaniu u ofiar przemocy prawidłowej intonacji głosu w określonych sytuacjach, ćwiczeniach relaksacyjnych oraz ćwiczeniach pozwalających wyrazić poprzez ćwiczenia głosowe głęboko skrywane emocje.

Warsztaty z emisji głosu mają na celu umożliwienie operowania głosem przez ofiary przemocy (kobiety i mężczyzn) stosownie do sytuacji. Jest to niezwykle cenna umiejętność w przypadku ofiar ze względu na fakt, iż w sytuacjach stresowych, jak i codziennych, nie potrafią nadać odpowiedniego brzmienia wypowiadanym treściom przez
co często nie niosą one ze sobą żadnego ładunku emocjonalnego i dla rozmówcy pozbawione są znaczenia.

Sposób, w jaki wypowiadają się ofiary przemocy często przez sędziów odbierany jest jako histeryczne zeznania, a wręcz pieniactwo. Natomiast trauma, w innym przypadku, podczas zeznań w sądzie powoduje blokadę w postaci wyciszania głosu a wręcz szeptu, co często doprowadza do nerwowości sądu.

Warsztaty z emisji głosu poparte udziałem w grupach wsparcia, w których włączona jest nauka asertywności, mają bardzo dobry wpływ na podniesienie obniżonej własnej wartości, jak też zdobycie pewności siebie, tak bardzo potrzebnej w walce o godność i sprawiedliwość dla ofiary przemocy.

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom