Grupy wsparcia / warsztaty

Grupy wsparcia prowadzone są w formie warsztatów dla ofiar przemocy w rodzinie. Są to grupy półotwarte, tzn. w każdym stadium grupy może przyłączyć nowa osoba.

W pracy warsztatowej w ramach grup bazujemy na zasobach i potencjale naszych podopiecznych. Z naszych doświadczeń wynika, iż jest to jedna z najlepszych metod, dzięki której jesteśmy w stanie zmotywować i wskazać podopiecznym na ich możliwości i umiejętności, których nie wykorzystują do końca w życiu codziennym.

Dzięki działaniom podejmowanym w ramach warsztatów „Śmiało przez Życie” podopieczne odkrywają swój potencjał i uczą się z niego korzystać i wykorzystywać w zmaganiu się z trudnościami codziennego życia, w tym przede wszystkim w zatrzymaniu przemocy.

Realizacja zadania dla każdej z grup wsparcia polega w szczególności na:
• motywowaniu do podejmowania działań mających na celu przerwanie występowania przemocy w rodzinie;
• organizowaniu spotkań dla ofiar przemocy w ramach grup warsztatowych z wykorzystaniem technik ułatwiających komunikację społeczną;
• prowadzeniu treningów asertywności i rozwoju osobistego ukierunkowanych m.in. na wyjaśnieniu znaczenia asertywności w życiu codziennym, stosowaniu asertywności i rozwoju osobistego w życiu rodzinnym i zawodowym, radzenie sobie z konfliktem, nabieranie werbalnej i niewerbalnej pewności siebie oraz wykorzystanie własnego potencjału dla wzmocnienia wiary w siebie.

Celem spotkań jest m.in. wzmocnienie motywacji do działania w sytuacji, w jakiej znalazła się ofiara przemocy bądź osoba nią zagrożona czy też świadek przemocy.

Dzięki działaniom podejmowanym podczas grup wsparcia, ofiara przemocy ma okazję przyjrzeć się swojej sytuacji oraz dostrzec nowe sposoby radzenia sobie z sytuacją spowodowaną stosowaniem przemocy w rodzinie.

Ponadto, warsztaty „Śmiało przez Życie” mają również na celu wzmocnienie oraz przywrócenie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących własnego życia.
 

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom