Przekaż 1,5 %

JAK PRZEKAZAĆ 1,5 % PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?

 

WAŻNE !!!
Warunkiem skutecznego przekazania 1,5 % należnego podatku jest złożenie zeznania podatkowego w terminie.
1,5 % należnego podatku to procent, który obliczamy od należnego podatku dochodowego, który podatnik i tak musi zapłacić do Urzędu Skarbowego, i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo finansów podatnika. Decydując się przekazać 1,5 % podatku, podatnik, przekazuje część pieniędzy ze swojego podatku dochodowego, na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że podatnik może dokonać wyboru czy przekazać całą kwotę należnego podatku dochodowego, wynikającego z zeznania rocznego, do Urzędu Skarbowego czy też przekazać jej część (1,5 %) na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.


Od 2007 roku procedura przekazywania 1,5 % podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (w skrócie OPP) jest znacznie łatwiejsza niż w latach poprzednich.
Wniosek o przekazanie 1,5 % podatku znajduje się na końcu każdego zeznania podatkowego. Wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38):
• W rubryce NAZWA OPP należy wpisać – FUNDACJA „POMOC KOBIETOM I DZIECIOM” (rozwód, przemoc, głód);

• W rubryce NUMER KRS należy wpisać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 0000025056;

• W rubryce WNIOSKOWANA KWOTA należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać FUNDACJI „POMOC KOBIETOM I DZIECIOM” (rozwód, przemoc, głód). Kwota ta nie może być jednak większa niż 1,5 % należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych groszy w dół. Np.: Podatek należny wynikający z zeznania wyniósł 3.702,00 zł. Podatnik może wykazać kwotę 1,5 % (w rubryce WNIOSKOWANA KWOTA) – 3.702,00/ 100 – czyli 37,02 zł, w zaokrągleniu 37 zł. Kwota ta, po pomniejszeniu o koszty przelewu zostanie przekazana w ciągu 3 miesięcy od złożenia PIT – u przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, na rzecz wybranej przez podatnika Organizacji Pożytku Publicznego.

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom