Krystyna Żytecka

Krystyna Żytecka

Założyciel i Prezes Fundacji

Stypendystka Fundacji Ashoka USA - światowej organizacji wspierającej osoby, które wprowadzają przełomowe rozwiązania palących problemów społecznych.
W 2006 roku otrzymała nagrodę Małego Nobla, za swój wkład w walkę o godziwe życie dla ofiar przemocy w rodzinie, jak i innych osób pokrzywdzonych przez los.
Jest zastępcą przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego decyzją Prezydenta m.st. Warszawy oraz Członkiem Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego w Radzie Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami doznającymi przemocy.

 

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom